Μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις

• Παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ ή μεθανόλη (βιομεθανόλη) και χρήσης αυτού σε κυψέλες καυσίμου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σχεδιασμός, κατασκευή, μελέτη συστήματος ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος).

• Παραγωγή βιοκαυσίμων (σχεδιασμός, κατασκευή, μελέτη συστήματος ελέγχου, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος).

• Παραγωγή υδρογόνου από υγρά πυρόλυσης βιομάζας.

• Παραγωγή αερίου σύνθεσης μεσω συνδιασμένης θερμοχημικής καταλυτικής μερικής οξείδωσης και αναμόρφωσης υδρογονανθράνθράκων και ενδιαμεσών προιόντων μετατροπής της βιομάζας.

• Μετατροπή αερίου σύνθεσης μέσω διεργασιών υψηλής πίεσης σε υγρά συνθετικά καύσιμα και χημικές πρώτες ύλες.

• Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων βέλτιστου ελέγχου σε σύνθετα συστήματα διεργασιών

• Έλεγχος εφοδιαστικής αλυσίδας ενέργειας, προϊόντων.

• Μελέτη και σχεδιασμός καινοτόμων συστημάτων διαχωρισμού ρευστών (καθαρισμός syngas, δέσμευση CO2 με απορρόφηση).

• «Έξυπνα» ηλεκτρικά δίκτυα ενέργειας.

• Ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων για εφαρμογές ελέγχου σε ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις και χημικές διεργασίες.

• Ανάπτυξη ηλεκτροδίων και διατάξεων για χρήση σε κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFC).

• Ανάπτυξη και βελτιστοποίησης ηλεκτροδίων και membrane electrode assemblies για κυψέλες καυσίμου και ηλεκτρολυτικές διατάξεις τύπου πολυμερικής μεμβράνης (PEM).

• Εφαρμογή της τριοδικής λειτουργίας για την βελτιστοποίηση της απόδοσης κυψελών καυσίμου.

• Διερεύνηση των πρακτικών εφαρμογών του φαινομένου της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης. Ειδικότερα αντιδράσεις υδρογόνωσης/αφυδρογόνωσης σε αντιδραστήρες μεμβράνης στερεού ηλεκτρολύτη αγωγών πρωτονίων.

• Ανάπτυξη διατάξεων κυψελών καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη αγωγών πρωτονίων.

 

Σχετικά με το ΕΑΝΟΣΥΣ

Το Εργαστήριο Ανάπτυξης
Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών είναι ένα βασικό εργαστήριο του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Το εργαστήριό μας έχει πάρει μέρος σε πολυάριθμες ανταγωνιστικές Ευρωπαϊκές και Εθνικές έρευνες έργων και έχει αναπτύξει μοναδικές υποδομές και τεχνολογία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τελευταία Νέα

Δραστηριότητες

  • Υποστήριξη λειτουργίας και συντήρησης πιλοτικών μονάδων και υποδομών.
  • Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας.
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Μεθανόλη.
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Παραγωγής Υδρογόνου από Βιομάζα.

Επικοινωνία

  paris (@) cperi.certh.gr
  +30.2310498317
  +30.2310498380
  6χλμ Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα