Εναρκτήρια συνάντηση του έργου SElySOs στις εγκαταστάσεις του ΙΕΧΜΗ στην Πάτρα

Το γεγονός ότι η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζεται στα ορυκτά καύσιμα ευθύνεται σε σημαντικό βαθμό για την μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη συγκέντρωση συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα καθώς επίσης και την μείωση των αποθεμάτων ενεργειακών πηγών που περιέχουν άνθρακα. Η μερική αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων καθώς επίσης και η εκμετάλλευση του CO2, αποτελούν σημαντικά ζητήματα παγκοσμίως καθώς επίσης και πρωταρχικούς στόχους για έρευνα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το υδρογόνο φαίνεται να αποτελεί τον φορέα-κλειδί για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα, ενώ η ηλεκτρόλυση του νερού που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει αναγνωριστεί ως η πλέον ιδανική μέθοδος με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Το τετραετούς διάρκειας ερευνητικό έργο SElySOs: Development of new electrode materials & understanding of degradation mechanisms on Solid Oxide Electrolysis Cells με προϋπολογισμό 2.9M€ χρηματοδοτούμενο από την Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία Κυψελών Καυσίμου και Υδρογόνου (FCH JU) (μέρος του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Horizon 2020), στοχεύει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των Διατάξεων Ηλεκτρόλυσης Στερεού Οξειδίου για την παραγωγή υδρογόνου μέσω της ηλεκτρόλυσης του νερού με οικονομικό τρόπο, καθώς επίσης και την παραγωγή αερίου σύνθεσης μέσω της ταυτόχρονης ηλεκτρόλυσης CO2 και νερού στην ίδια διάταξη. Το ΕΚΕΤΑ συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή ως μέλος της Σύμπραξης που αποτελείται συνολικά από επτά φορείς, με στόχο την βελτίωση της τεχνολογίας αυτής και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην αγορά ενέργειας.

selysos-logo selysos

Σχετικά με το ΕΑΝΟΣΥΣ

Το Εργαστήριο Ανάπτυξης
Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών είναι ένα βασικό εργαστήριο του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Το εργαστήριό μας έχει πάρει μέρος σε πολυάριθμες ανταγωνιστικές Ευρωπαϊκές και Εθνικές έρευνες έργων και έχει αναπτύξει μοναδικές υποδομές και τεχνολογία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τελευταία Νέα

Δραστηριότητες

  • Υποστήριξη λειτουργίας και συντήρησης πιλοτικών μονάδων και υποδομών.
  • Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας.
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Μεθανόλη.
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Παραγωγής Υδρογόνου από Βιομάζα.

Επικοινωνία

  paris (@) cperi.certh.gr
  +30.2310498317
  +30.2310498380
  6χλμ Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα