Υποψήφιοι Διδάκτορες
Βασιλείου Ειρήνη, Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ
Βούρρος Αναστάσιος, Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ
Μπαντή Αγγελική, Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ
Ναούμα Μπιμπίρη, Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ
Κυριακίδης Αλέξης, Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ
Κράια Τζουλιάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΔΜ
Παπαδεράκης Αθανάσιος, Χημικός, ΑΠΘ
Πετρακοπούλου Ιωάννα, Χημικός, ΑΠΘ
Τζιράκης Φραγκίσκος, Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ
Ζαρογιάννης Θεόδωρος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ