Υποψήφιοι Διδάκτορες
Βασιλείου Ειρήνη, Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ
Βούρρος Αναστάσιος, Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ
Ναούμα Μπιμπίρη, Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ
Καζεπίδης Παναγιώτης, Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ
Καφετζής Αλέξανδρος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ
Μπαμπαού Μιχάλης, Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ
Παπαδεράκης Αθανάσιος, Χημικός, ΑΠΘ